Hva er en familiebarnehage?

En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem eller andre godkjente lokaler. Kløverhagen 1 og 2 holder til i en godkjent underetasje i en privat bolig. Kløverhagen 2 er også godkjent i Finstadsletta 31. 

I Familiebarnehagen finner du:

  • Lite og oversiktlig miljø med få barn
  • Barnet møter de samme trygge voksne hver dag
  • Nær kontakt foreldre/foresatte

Det daglige arbeidet med barna utføres av eierne. Eierne får veiledning og oppfølging av en førskolelærer, som også er pedagogisk leder for driften. Vår familiebarnehage består av 2 grupper. Hver assistent kan ha ansvar for inntil 5 barn, avhengig av barnas alder. Kommunen har ansvar for at familiebarnehagene er godkjente.