Her har vi laget hestegård, med gress og høyballer